Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wiebes: Jaar uitstel Belastingdienst voor één rekeningnummer toeslag

De Belastingdienst krijgt een jaar extra de tijd om ervoor te zorgen dat hij van iedereen nog maar één gecheckt bankrekeningnummer heeft waarop toeslagen en teruggaven worden uitbetaald. Deze operatie, die fraude moet tegengaan, had in juli afgerond moeten zijn. Maar er waren veel aanloopproblemen, waardoor tienduizenden mensen moesten wachten op hun geld. Om te voorkomen dat er opnieuw veel goedwillende mensen gedupeerd worden, wil staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de overgangsperiode verlengen tot juli 2015. Dat heeft hij maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Mensen en bedrijven moeten sinds eind 2013 één bankrekeningnummer doorgeven waarop ze toeslagen en teruggaven kunnen ontvangen. Bij iedere verandering van rekeningnummer moet de Belastingdienst controleren of deze op naam staat van de rechthebbende. In 30 procent van de gevallen kan zo'n wijziging niet automatisch worden geverifieerd en zijn extra handelingen nodig.

Met de huidige ICT-systemen van de Belastingdienst is het volgens Wiebes echter niet verantwoord op korte termijn de aanpassingen door te voeren die nodig zijn voor het verificatieproces voor de groep waarbij de controle niet automatisch gaat. Daarom mag de Belastingdienst deze mensen en bedrijven voorlopig nog uitbetalen op het bekende, oude rekeningnummer.

De problemen bij de Belastingdienst met het nieuwe uitbetalingssysteem van huur- en zorgtoeslagen kostte de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, begin dit jaar de kop. Eind januari waren er 32.000 mensen en bedrijven die hun toeslag nog niet hadden gekregen door die problemen. Dat aantal is afgenomen tot ongeveer 4150, aldus Wiebes.

Over de verlenging van het overgangsrecht zegt Wiebes: ‘De reden hiervan is dat ik het in het licht van de huidige stand van zaken van de ICT-systemen binnen de Belastingdienst niet verantwoord vind op korte termijn systeemaanpassingen door te voeren om het verificatieproces van deze groep burgers en bedrijven nog voor 1 juli 2014 af te ronden.’(…) ‘Het is duidelijk dat de urgentie om fraude aan te pakken van doorslaggevende betekenis is geweest bij de vormgeving van de maatregel inzake het één bankrekeningnummer, inclusief het bijbehorende tijdpad. De les die we bij de uitwerking hiervan hebben moeten trekken is dat, wanneer we hetzelfde tempo hanteren als in het afgelopen half jaar, de kans groot is dat opnieuw een grote groep goedwillende burgers gedupeerd zal worden. Daarom ben ik voornemens het overgangsrecht met een jaar te verlengen tot 1 juli 2015. Op basis van dit overgangsrecht mag de Belastingdienst nog uit betalen op een bekend oud rekeningnummer voor die burgers en bedrijven waarvoor de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer tot haar beschikking heeft.’

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X