Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

De veranderingen in het basisexamen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de computer.

Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau* van het examen blijft wel hetzelfde. Dit betekent ook dat de leerstof hetzelfde blijft.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:
 • Per 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer per telefoon afgenomen maar met de computer.
 • Het examen bestaat nog steeds uit dezelfde onderdelen. Wel wordt voor enkele onderdelen de naam gewijzigd:
 1. Spreekvaardigheid (nu nog TGN)
 2. Leesvaardigheid (nu nog GBL)
 3. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
 • Deze drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Hierdoor hoeft een kandidaat niet het hele examen over te doen als voor een examenonderdeel de score onvoldoende is.
 • Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel Spreekvaardigheid moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.
 • Vanaf 1 oktober 2014 kunnen kandidaten zich aanmelden voor het nieuwe examen.
 • Het basisexamen inburgering in zijn huidige vorm wordt voor het laatst op 31 oktober 2014 afgenomen. Vanaf 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in de nieuwe vorm afgelegd.
 • Er komt een aangepast zelfstudiepakket. Dit zal vanaf september 2014 beschikbaar zijn.
 • Het oude zelfstudiepakket blijft bruikbaar. Op de website ‘NaarNederland.nl’ komt vanaf september 2014 een overzicht te staan met de wijzigingen ten opzichte van het oude pakket. Ook zal een nieuwe handleiding te downloaden zijn over de gang van zaken rondom het examen.
 • Vanaf september 2014 zullen oefenexamens ter beschikking worden gesteld via de website ‘NaarNederland.nl’.
* Niveau A1 Common European Framework of Reference for Languages

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X