Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Europese rechter: BOF niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

De fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft zich onlangs met deze uitspraak achter de Hoge Raad geschaard.

BDO meldt over de uitspraak van het EHRM: ‘Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in onze proefprocedure (en een viertal andere) dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de SW niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Met andere woorden het onderscheid dat door de wetgever wordt gemaakt in de Successiewet tussen ondernemingsvermogen (grotendeels onbelast) enerzijds en niet-ondernemingsvermogen (belast) anderzijds is toegestaan. Gezien het duidelijke oordeel van de Hoge Raad achtten wij de kans van succesvol verder procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) klein. Dit is inmiddels bevestigd door een recente uitspraak van het EHRM. Ook het EHRM oordeelt dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel bij het verschil in behandeling van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen in de Nederlandse Successiewet.’

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X