Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Inkomenssteun ouderen op de schop

Ouderen krijgen vanaf 1 januari volgend jaar bovenop hun AOW een inkomensondersteuning, die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond. De bestaande regeling om de koopkracht van ouderen wat bij te plussen, verdwijnt daarmee. Mensen met een volledige AOW-opbouw gaan er door deze nieuwe regeling niet op voor- of achteruit. Dat geldt voor circa 90 procent van de ouderen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze laten ook weten dat een plan om de toeslag voor AOW'ers met een nog niet AOW-gerechtigde partner te beëindigen, wordt ingetrokken. Het was eerst de bedoeling dat die toeslag voor rijkere ouderen geleidelijk geschrapt zou worden.

Huishoudentoeslag
De nieuwe regeling houdt verband met het niet doorgaan van de huishoudentoeslag. Het kabinet had eerder aangekondigd dat die in de plaats zou komen van bestaande toeslagen voor onder meer zorg en huur. Dat plan is vooralsnog van de baan wegens uitvoeringsproblemen. Daardoor waren er ook wijzigingen nodig in andere kabinetsplannen.

In de nieuwe inkomensondersteuning voor AOW'ers wordt er rekening mee gehouden dat niet iedereen die naar Nederland komt om te werken zich hier ook blijvend vestigt, waardoor er geen volledige AOW wordt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor mensen die in Nederland geboren zijn, maar later in het buitenland gaan wonen.

Voor mensen die geen volledige AOW hebben en dus deels aangewezen zijn op de bijstand komt er een gunstiger berekeningsmethode van hun uitkering. Die levert hen een financieel voordeel van circa 300 euro per jaar extra op. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als echtparen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X