Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


EU onderzoekt Nederlandse belastingvoordelen Starbucks

De belastingvoordelen voor de grote Amerikaanse koffieketen Starbucks in Nederland zijn mogelijk in strijd met Europese regels. Wellicht is er sprake van ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie opent daarom een diepgaand onderzoek naar deze belastingpraktijken in Nederland. Ook kijkt Brussel naar dergelijke constructies in Ierland en Luxemburg, maakte Europees commissaris Joaquin Almunia (Mededinging) woensdag bekend.

In Ierland zou computergigant Apple profiteren van een mogelijk te gunstig belastingvoordeel. In Luxemburg richt het onderzoek zich op een financiële dochter van autofabrikant Fiat. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën maakt geen zorgen over de uitkomst van het onderzoek in Nederland, heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

Brussel benadrukt dat het niet het algemene belastingsysteem in de drie landen in twijfel trekt. Er zou wel sprake zijn van selectief belastingvoordeel. ,,Gezien de krappe overheidsbegrotingen, is het buitengewoon belangrijk dat grote multinationals hun eerlijke belastingdeel betalen'', aldus Almunia. Het kan niet zo zijn dat lidstaten een bedrijf toestaan minder belasting te betalen dan zij zouden moeten doen als de belastingregels eerlijk en niet-discriminerend worden toegepast, aldus de commissaris.

Wiebes onderstreept in een brief aan de Kamer dat Nederland volledig meewerkt aan het onderzoek. ,,Ik heb er vertrouwen in dat uiteindelijk geconcludeerd zal worden dat van staatssteun geen sprake is'', meldt hij. Volgens Wiebes voldoen de afspraken met Starbucks aan de richtlijn van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X