Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zorgverzekeraars sturen consumenten

Zorgverzekeraars gebruiken 'trucjes' om consumenten naar bepaalde polissen te leiden. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag publiceerde. Uit het onderzoek naar zorgverzekeringen in 2012 en 2013 kwam naar voren dat sommige zorgverzekeraars drempels opwerpen voor consumenten die niet tot een bepaalde doelgroep behoren. Zij konden een polis alleen afsluiten door te bellen of een schriftelijk verzoek in te dienen terwijl de doelgroep zich via de website kon inschrijven. Ook was een polis die nog wel op de markt is voor bestaande verzekerden, niet voor nieuwe verzekerden af te sluiten.

Doelgroepen waar verzekeraars zich op richten, zijn bijvoorbeeld studenten, gezinnen of ouderen. De zorgautoriteit vindt de manier waarop verzekeraars doelgroepen naar bepaalde polissen sturen, ''onwenselijk''. Van overtredingen van de acceptatieplicht is overigens geen sprake, zegt de NZa. Die plicht houdt in dat iedereen toegang heeft tot elke basisverzekering, ongeacht gezondheidskenmerken, ziektehistorie of leefstijl. De zorgautoriteit gaat wel kijken of ze maatregelen kan treffen tegen het 'sturen' van consumenten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X