Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Inkomensverschillen Nederland vrij klein

In de meeste ontwikkelde landen hebben de mensen die toch al het meest verdienden hun inkomen de afgelopen dertig jaar veel sterker zien stijgen dan mensen die met minder rond moeten komen. In Nederland daarentegen bleven inkomensverschillen in die periode relatief klein. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag.

De Verenigde Staten spanden de kroon. Daar wist de rijkste 1 procent van de bevolking zijn aandeel in het totale inkomen, voor belastingen, in drie decennia ruimschoots te verdubbelen tot bijna 20 procent. Dat kwam doordat zij bijna de helft van de totale inkomensgroei in die jaren voor hun rekening namen. Ook in andere Engelstalige landen, zoals Groot-Brittannië, Canada, Ierland en Australië, boerde de bestbetaalde toplaag volgens de OESO erg goed.

Grootverdieners
De Nederlandse grootverdieners bungelden onderaan. Zij pakten in 2012 volgens de OESO 6,3 procent van de gehele taart. Dat is maar een fractie meer dan in 1981, toen hun aandeel goed was voor 5,9 procent. Ook in Frankrijk en Spanje bleef de inkomensgroei bij de allerrijksten redelijk in de pas lopen met de gemiddelde loonontwikkeling. De OESO merkt verder op dat de meeste lidstaten de afgelopen jaren hun belastingtarieven voor de allerhoogste inkomens flink hebben verlaagd.

''Zonder gezamenlijke politieke actie, zal de kloof tussen arm en rijk de komende jaren waarschijnlijk alleen maar breder worden'', waarschuwde secretaris-generaal Angel Gurría. Het onderzoek van de OESO lijkt in tegenspraak met conclusies die onderzoekers van onder meer de Universiteit van Amsterdam (UvA) enkele weken geleden publiceerden. Zij vonden dat de inkomensverschillen in Nederland tussen 1977 en 2011 juist structureel zijn toegenomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X