Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Teeven: piraten niet eerder vrij

Somalische piraten die in een Nederlandse gevangenis zitten, zullen niet langer vervroegd worden vrijgelaten als zij asiel aanvragen. Staatssecretaris Teeven van Justitie wil dit gat in de wet repareren. Aanleiding is de vrijlating van drie Somalische piraten in april. Zij hadden twee derde van hun straf uitgezeten. Omdat zij een asielaanvraag hadden ingediend, waren zij in afwachting van de behandeling legaal in Nederland en kwamen zij in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling.

Verblijfsvergunning
De kwestie leidde tot Kamervragen. VVD-Kamerlid Azmani noemde het schaamteloos dat piraten "op Nederlandse militairen schieten en vervolgens in Nederland asiel aanvragen". Teeven wil het Wetboek van Strafrecht nu zo aanpassen, dat het doen van een asielaanvraag niet langer kan leiden tot vervroegde invrijheidstelling. Alleen "vreemdelingen met een bestendige vorm van rechtmatig verblijf" (dus met een verblijfsvergunning) moeten hier nog voor in aanmerking komen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X