Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Is het verstandig mijn hypothecaire lening af te lossen met mijn spaargeld?

Vraag: Ik ben getrouwd, 57 jaar oud en heb ongeveer 40.000 euro op een spaarrekening. Onlangs las ik in de krant dat Nederlanders miljarden euro's aan spaargeld opnemen voor het aflossen van hun hypothecaire geldlening. Is het in mijn geval verstandig om met spaargeld een deel van de hypothecaire lening af te lossen?

Antwoord: Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de rente op een vrij opneembare spaarrekening in de afgelopen 12 maanden met ongeveer een half procentpunt is gedaald tot gemiddeld 1,37%. De hypotheekrente is het afgelopen jaar ook gedaald, maar veel minder hard dan de spaarrente. Op nieuw af te sluiten hypotheken bedraagt de rente volgens DNB nu gemiddeld 3,52%. Over de totale hypotheekschuld in Nederland wordt een gemiddelde rente betaald van 4,47%. Het aflossen van een hypothecaire lening met spaargeld, kan woningbezitters door de relatief lage spaarrente, een netto rentebesparing opleveren.

In uw situatie kan het advies ‘aflossen met spaargeld’ niet zonder meer gegeven worden. Een dergelijk advies is namelijk geheel afhankelijk van de persoonlijke (financiële) situatie. 
Er dient met diverse aspecten rekening te worden gehouden, onder meer:
  • Fiscaliteit:
  1. de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar.
  2. het vermogen wordt boven de vrijstelling van € 21.139 belast. Uw totale vermogen is niet bekend. Let wel, het onder water staan van de woning verlaagt het totale vermogen.
  • Overige bestedingen: heeft u uw spaargeld niet voor andere bestedingen nodig? Denk hierbij aan een aanvulling op het pensioen, de aankoop van een nieuwe wasmachine of een andere auto.
  • Boeterente: de boeterente is een vergoeding die u aan uw bank betaalt voor misgelopen inkomsten. De hoogte van deze boete hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag dat u vervroegd aflost en de resterende rentevaste periode.
  • Sparen, aflossen of beleggen: beleggen met vrij vermogen is ook een optie. Beleggen levert een hoger rendement op dan sparen, maar bij beleggen is het risico wel hoger. Ook dient een beleggersprofiel te worden bepaald.
Conclusie
Het aflossen van de hypothecaire lening met spaargeld, kan een netto rentebesparing opleveren. Vraag uw adviseur of het in uw situatie, rekening houdend met uw financiën, rendabel is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X