Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bitcoin geen geld maar een ruilmiddel

In een zaak naar aanleiding van een handel in Bitcoins oordeelt de rechtbank Overijssel dat de virtuele munt niet beschouwd kan worden als geld zoals dat bedoeld wordt in het burgerlijk wetboek. Ondanks dat de Bitcoin op het eerste oog een aantal overeenkomsten heeft met wel wettige betaalmiddelen, zijn er op essentiële punten verschillen die maken dat Bitcoins niet als geld, maar als ruilmiddel moeten worden gezien.

Niet geleverde Bitcoins
De zaak draaide om een in augustus 2012 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de nu gedaagde man 2.750 Bitcoins aan de eiser zou leveren, tegen een betaling van ruim € 22.000,-. Na betaling werden echter maar 990 Bitcoins geleverd. De koper eiste daarom, naast terugbetaling van de aankoopwaarde van de niet geleverde Bitcoins, een schadevergoeding van bijna € 133.000,-. De koers van de Bitcoin is sinds het afsluiten van het contract namelijk met meer dan 800% gestegen.

De geëiste schadevergoeding is gebaseerd op de stelling dat de Bitcoin gezien moet worden als geld in de zin van het burgerlijk wetboek. In dat geval heeft de eiser namelijk recht op vergoeding van de schade die hij heeft geleden door de koerswijziging.

Geld of ruilmiddel
De rechtbank stelt vast dat er op het eerste gezicht wel overeenkomsten zijn tussen geld en de Bitcoin. Zo worden Bitcoins bewaard in digitale portemonnees (‘wallets’) die wat betreft gebruik lijken op een normale bankrekening. In tegenstelling tot een bankrekening worden deze wallets echter niet beheerd door een giro-instelling, maar door de gebruiker zelf. Voor de wet is daarom geen sprake van giraal geld. Ook is de Bitcoin geen wettig betaalmiddel in Nederland. Dit blijkt uit het feit dat op grond van Europese wetgeving de Euro het enige wettige betaalmiddel is. Daarnaast heeft de Minister van Financiën recent in antwoord op schriftelijke kamervragen bevestigd dat de Bitcoin door de Staat niet als wettig betaalmiddel wordt gezien.

De rechtbank oordeelt daarom dat de Bitcoin niet als geld kan worden beschouwd, maar dat het net als bijvoorbeeld goud en zilver als ruilmiddel moet worden gezien. De eiser heeft daarom geen recht op een vergoeding wegens de gestegen waarde van de Bitcoin. Wel moet de gedaagde het teveel betaalde bedrag met rente aan de eiser terugbetalen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X