Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Betere veiligheid en arbeidsomstandigheden in de zeevaart

Binnenkort verbeteren de veiligheid en arbeidsomstandigheden op zee. Vanaf 1 mei 2014 worden de opleidings- en trainingseisen van zeevarenden gemoderniseerd, evenals de beroepseisen om als bemanningslid op een zeeschip te mogen varen. De uitwisseling van bemanningsleden tussen de verschillende bedrijfstakken wordt makkelijker, administratieve lasten voor het bedrijfsleven gaan omlaag en de wetgeving wordt vereenvoudigd.

Wereldwijd
De verbeteringen vloeien voort uit de herziening van het internationale STCW-verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) van de Internationale Maritieme Organisatie, IMO. De aanpassingen staan bekend als de ‘2010 Manilla-wijzigingen’. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is verheugd. “Nederland heeft zich hard ingezet voor de aanpassing van het verdrag. Enerzijds omdat het de veiligheid en arbeidsomstandigheden van zeevarenden verbetert, het opleidingsniveau van zeevarenden verhoogt en de veiligheid op zee ermee gebaat is. Anderzijds omdat het goed is dat deze normen wereldwijd worden toegepast.”

Beveiliging
De Nederlandse zeevaartregelgeving wordt per 1 mei gewijzigd. De herziening leidt tot een aanpassing van opleidings- en trainingseisen van zeevarenden, als gevolg van nieuwe technologieën (zoals het werken met elektronische kaarten en navigatiesoftware) en nieuwe eisen. Zo is er sprake van nieuwe trainingen op het gebied van beveiliging. Door de toename van piraterij en gewapende overvallen op zee is daar behoefte aan. Ook wordt voor een aantal belangrijke veiligheidstrainingen een 5-jaarlijkse herhalingsplicht geïntroduceerd. De wijzigingen zijn tot stand gekomen na goed overleg met sociale partners in de zeevaart: Nautilus International, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij.

Vereenvoudiging
Naast de uitvoering van de Manilla-wijzigingen gaan de administratieve lasten voor het bedrijfsleven omlaag. Er komen eenvoudiger regels voor onder meer de bemanningsplannen en de zogenaamde ‘monsterboekjes’, waarin gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen zijn opgenomen. De wetgeving is gemoderniseerd en overzichtelijker.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X