Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stemmen vanuit het buitenland

Als u wilt stemmen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 22 mei 2014, dient u zich eerst te registreren. Dat kan van 22 november 2013 tot en met 10 april 2014. Op deze website vindt u informatie over de registratie en stemmen vanuit het buitenland..

Een nieuw stembiljet voor kiezers uit het buitenland
Het stembiljet voor kiezers in het buitenland is veranderd. Bij wijze van experiment is het mogelijk om het stembiljet per e-mail aan de kiezer in het buitenland toe te sturen. Het stembiljet dat u ontvangt (per post of per e-mail) moet altijd per post, met gebruikmaking van de enveloppen die daarvoor zijn verstrekt, worden teruggestuurd naar het briefstembureau.

Het stembiljet kan niet per e-mail naar het briefstembureau worden teruggestuurd. Stuurt u het stembiljet toch per e-mail terug brengt u geen stem uit. Op het nieuwe stembiljet moet u op een andere wijze uw keuze bepalen. Het is daarom belangrijk dat u vertrouwd bent met het nieuwe stembiljet voordat u gaat stemmen.


Wie mag stemmen vanuit het buitenland?
Bent u Nederlander en 18 jaar of ouder? Dan kunt u stemmen voor de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 22 mei 2014. U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Heeft u een vaste woonplaats in Aruba, Curaçao of Sint Maarten en bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
  1. U kunt aan de verkiezingen deelnemen door u te registreren bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao, respectievelijk Sint Maarten. Uw registratieformulier moet uiterlijk 10 april 2014 zijn ontvangen.
  2. U kunt op het registratieformulier invullen of u uw stem wilt uitbrengen per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba) uw stem uit te brengen.
  • Heeft u een vaste woonplaats elders in het buitenland en bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
  1. U kunt aan de verkiezingen deelnemen door u te registreren bij de gemeente Den Haag. Uw registratieformulier moet uiterlijk 10 april 2014 zijn ontvangen.
  2. U kunt op het registratieformulier invullen of u uw stem wilt uitbrengen per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba) uw stem uit te brengen.
  • Bent u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en bent u op de dag van de verkiezingen in het buitenland (bijvoorbeeld voor werk of vakantie)?
  1. U kunt bij de gemeente of openbaar lichaam waar u staat ingeschreven een verzoek indienen om per brief te stemmen vanuit het buitenland. U kunt ook iemand in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor u laten stemmen.
Woont u in een ander land van de Europese Unie?
U kunt ook stemmen voor de leden van het Europees Parlement in uw land van verblijf op de daar deelnemende partijen. U moet zich dan registreren als kiezer voor de Europese verkiezing in uw land van verblijf. In de meeste gevallen moet u zich daarvoor wenden tot de lokale autoriteiten van uw woonplaats. Houd er rekening mee dat elk land een eigen uiterste registratiedatum hanteert. U kunt hier een overzicht downloaden met de uiterste registratiedata. Indien u zich in uw land van verblijf registreert, kunt u niet meer deelnemen aan de verkiezingen als kiezer buiten Nederland.

Woont u in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
Registratie voor deelname aan de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement is niet nodig. Alle Nederlandse ingezetenen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontvangen een stempas en kunnen op 22 mei 2014 hun stem uitbrengen in een stemlokaal in het land waar zij woonachtig zijn.

Bent u militair en op missie in het buitenland?
Voor in het buitenland verblijvende defensiemedewerkers gelden dezelfde regels als voor andere in het buitenland verblijvende Nederlanders. U bent in de meeste gevallen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat betekent dat u ofwel per brief ofwel via een (schriftelijke) volmacht kunt stemmen. Het ministerie van Defensie zorgt er voor dat u tijdig over de juiste formulieren beschikt en informeert u over de te volgen procedure.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X