Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland discrimineert verzekeringsmaatschappijen EU/EER

De Commissie heeft Nederland verzocht om een einde te maken aan de discriminerende belastingheffing op dividenden van aandelen die in het bezit zijn van verzekeringsmaatschappijen die zijn gevestigd in een andere lidstaat of in een EER-land (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen betalen geen belasting over de dividenden uit aandelen die zij houden in het kader van fondsgebonden verzekeringen. Zij kunnen de grotere verplichting tot betaling van de dividenden aan hun verzekeringnemers aftrekken van de ontvangen dividenden. Dit verlaagt de grondslag voor de vennootschapsbelasting over deze dividenden tot nihil, terwijl een eventuele bronbelasting wordt verrekend. Verzekeringsmaatschappijen die zijn gevestigd in de EU of de EER en Nederlandse dividenden ontvangen uit aandelen die zij houden in het kader van fondsgebonden verzekeringen, worden in Nederland echter belast op het brutobedrag van de dividenden, zonder mogelijkheid van een belastingkrediet.

Overeenkomstig het arrest in zaak C-342/10, Commissie/Finland, acht de Commissie de hogere belasting van elders in de EU/EER gevestigde verzekeringsmaatschappijen onverenigbaar met het vrije verkeer van kapitaal overeenkomstig artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Het verzoek heeft de vorm van een met redenen omkleed advies. Als de Commissie binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Nederland voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X