Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Duidelijkheid voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de regeling langdurig verblijvende kinderen die in het regeerakkoord is afgesproken, zo goed als afgerond. Daarmee hebben honderden kinderen met een asielachtergrond die langdurig in Nederland verblijven, nu duidelijkheid gekregen.

In totaal zijn afgelopen jaar 3.280 aanvragen ingediend voor de zogeheten kinderpardonregeling. Het gaat hierbij zowel om kinderen als hun gezinsleden. Van alle aanvragen zijn er 1.450 ingewilligd, waarvan 80 nadat bezwaar was aangetekend. 675 kinderen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 775 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen. 1.710 aanvragen zijn afgewezen en 120 aanvragen zijn door de vreemdeling zelf weer ingetrokken. Redenen voor afwijzing waren bijvoorbeeld omdat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend.

De regeling langdurig verblijvende kinderen is op 1 februari 2013 in werking getreden. Direct na het Kamerdebat over de regeling op 12 maart is de IND begonnen met de uitvoering ervan. Tot 1 mei 2013 kon een beroep op de regeling worden gedaan. Tien aanvragen staan nu nog open. Voor de behandeling van deze aanvragen is de IND afhankelijk van derden. Op 1 april waren er 1.620 bezwaarschriften ingediend. Over 130 bezwaarzaken is op dit moment nog niet beslist. Hierbij gaat het vooral om zaken waarin de IND nog in afwachting is van advies of uitslagen van onderzoeken.

Voor zowel de tijdelijke als de definitieve regeling geldt in beginsel dat (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen ervoor in aanmerking komen die tenminste vijf jaar voor hun 18de levensjaar een asielaanvraag in Nederland hebben ingediend. Zij moeten gedurende die vijf jaar ook echt in Nederland hebben verbleven en zich in die periode niet langer dan drie maanden aan het zicht van de rijksoverheid hebben onttrokken. Voor beide regelingen geldt een leeftijdsgrens. Ook de gezinsleden van deze minderjarigen komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Naast de regeling langdurig verblijvende kinderen heeft de IND in 2013 ook veel tijd besteed aan de invoering van de Wet Modern Migratiebeleid en aan de behandeling van het toenemend aantal asielaanvragen dat op gang kwam door onder meer de onrust in Syrie. Uit het jaarverslag dat de IND vandaag presenteert, blijkt dat de dienstverlening niet heeft geleden onder de extra werkdruk. In totaal zijn vorig jaar 125.730 loketbezoeken bij de IND geregistreerd van klanten met informatievragen. De klanten van de IND waardeerden de dienstverlening in 2013 gemiddeld met een 7,7. De laatste keer daarvoor dat het is gemeten - in 2011- was dit een 7,4.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X