Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Controleer uw belastingaangifte 2013

Dit bericht is bedoeld voor klanten van Aegon die in 2013 een aanvullende uitkering voor hun beleggingsverzekering/lijfrente ontvingen en die hun belastingaangifte doen met behulp van een vooraf ingevuld aangifteformulier. Het kan namelijk zijn dat deze gegevens niet juist in de vooraf ingevulde belastingaangifte zijn verwerkt; er wordt dan ten onrechte revisierente berekend. Of dit voor u het geval is, kunt u eenvoudig nazien en herstellen door de aangifte handmatig te controleren.

Hieronder ziet u de stappen die u hiervoor moet doorlopen. Ook als u nog aangifte moet doen over 2013 met behulp van een vooraf ingevuld formulier, adviseren wij u de controle uit te voeren. U weet dan zeker dat de aangifte correct wordt ingediend. Maakt u geen gebruik van een vooraf ingevuld formulier, dan is deze controle niet nodig. Wij bieden onze excuses aan voor dit ongemak, maar vertrouwen erop dat u toch tot een juiste aangifte komt. Alle klanten bij wie dit speelt, ontvangen deze week een brief met daarin uitleg over hoe zij hun aangifte kunnen controleren en herstellen.

Controle van uw aangifte
Als u nog aangifte over 2013 moet doen en u maakt gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, ziet u in de rubriek "afkoop lijfrente waarover revisierente verschuldigd is" het bedrag van de compensatiebetaling door Aegon. Bovendien vraagt het aangifteprogramma van de Belastingdienst u bij "bijzondere situaties", na "akkoord", het scherm "revisierente" in te vullen. Vul in dat scherm voor deze uitkering het cijfer "0" in. Op die manier wordt voor dit onderdeel de aanslag correct berekend.

Als u al aangifte over 2013 heeft gedaan met gebruikmaking van de vooraf ingevulde aangifte kunt u in de rubriek "afkoop lijfrente waarover revisierente verschuldigd is" controleren of er een bedrag is ingevuld als compensatiebetaling door Aegon. Als dat het geval is kunt u bij "bijzondere situaties", na "akkoord", in het scherm "revisierente" zien of een ander cijfer dan "0" is ingevuld. Alleen als in die rubriek een ander cijfer dan "0" is ingevuld, dient u dat te veranderen in het cijfer "0". Vervolgens dient u de aangifte opnieuw in te dienen. Op die manier wordt voor dit onderdeel de aanslag alsnog correct berekend.

Let op! Heeft u in 2013 een "normale" afkoopsom van een lijfrentepolis ontvangen dan is over deze afkoopsom wél revisierente verschuldigd."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X