Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing)

Wij verwachten veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren hebben wij een centraal adres ingesteld. Net als in 2013 kunt u uw bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen. U kunt uw bezwaar sturen naar:
  • Belastingdienst
  • Postbus 116
  • 6400 AC HEERLEN
Bezwaar aanhouden
Als u ons toestemming geeft om uw bezwaar te laten aanhouden, houden wij uw bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelen wij uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Denkt u dat uw zaak als proefprocedure kan dienen? Stuur dan een brief naar het hierboven vermelde adres. Vermeld in uw brief in ieder geval uw loonheffingennummer en telefoonnummer. Wij nemen daarna contact met u op.

Bezwaar direct laten afhandelen
Zonder uw toestemming voor aanhouden wachten wij het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar handelen wij uw bezwaar direct af.

Wat moet u doen?
Als u bezwaar maakt, krijgt u van ons een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren we proefprocedures gaan voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst. U kunt een voorbeeld van de brief en de vaststellingsovereenkomst downloaden ter informatie (het is niet de bedoeling dat u deze opstuurt).

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar ons terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u onze brief en stuurt u deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. Wij nemen uw bezwaar dan verder in behandeling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X