Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Minder mensen migreren dan gedacht

Het aantal permanente verhuizingen naar andere landen is tussen 1990 en 2010 niet of nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Dat schrijven wetenschappers van het Wittgenstein Centre for Demography uit Wenen deze week in het tijdschrift Science.

Mensen verhuizen over de hele wereld, maar of het aantal de afgelopen jaren toenam en hoe sterk, was lange tijd erg onduidelijk door de grote hoeveelheid data. Het onderzoek heeft bevolkingsonderzoeksdata van 150 verschillende landen gecombineerd met data van de Verenigde Naties tot een dynamisch beeld van menselijke verplaatsingen, gedurende twintig jaar. De data is in gevisualiseerde vorm terug te vinden op de site global-migration.info.

Lastig
Wereldwijd onderzoek doen naar de verschillende migratiestromen is lastig en geeft daardoor vaak een vertekend beeld, vooral omdat de meeste landen op verschillende manieren migratiestromen bijhouden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, combineerden de onderzoekers allerlei verschillende databanken met informatie over mensen die niet in hun geboorteland woonden tussen 1990 en 2010.

Hiervoor gebruikten ze speciale software die normaal bij onderzoek naar genen gebruikt wordt. Samen met de data rond de wereldbevolking van de Verenigde Naties konden de onderzoekers zo het aantal mensen dat van land veranderde, vastleggen met tussenpozen van vijf jaar. Uit die gegevens bleek dat sinds 1995 een vrij stabiele hoeveelheid mensen van verblijfplaats veranderd, gemiddeld zo'n 0,6 procent van de hele wereldbevolking.

Armen
Een andere interessante uitkomst van het onderzoek is dat het niet de armste landen zijn waaruit mensen emigreren naar rijke landen, maar juist de landen die in een sterke ontwikkelingsfase zitten. Deze landen zijn nog wel relatief arm, maar inwoners van deze landen hebben wel wat onderwijs genoten en zijn mobieler. De huidige bevindingen laten zien dat mensen uit Afrika vooral binnen Afrika zelf verhuizen en dat Europeanen naar diverse locaties over de hele wereld verplaatsen. De grootste verhuisstromen gaan van Zuid- naar West-Azië, van Latijns- naar Noord-Amerika en binnen het werelddeel Afrika.

Imperfect
Wel geven de onderzoekers aan de de data niet perfect zijn. Europa en de Verenigde Staten hebben hun grenzen momenteel erg dicht zitten, waardoor in de statistiek minder migranten voorkomen dan er in werkelijkheid zijn. Daarnaast waarschuwen de auteurs voor verkeerde interpretaties van de data op de Global Migration-site: die zijn niet te vergelijken met de jaarlijkse migratiecijfers van de VN.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X