Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Asscher: 'Kinderbijslag niet inkomensafhankelijk'

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is er geen voorstander van om kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Ook de AOW moet onafhankelijk blijven van het inkomen van de ontvanger, vindt de PvdA-minister. Volgens hem is er 'veel voor te zeggen' dat ook middeninkomens blijven profiteren van overheidsvoorzieningen als de kinderbijslag en dat alle ouderen recht houden op AOW. Dat zorgt voor 'cement in het sociaal stelsel'.

Asscher zei dit vandaag in het debat over zijn plan om te snijden in de financiële regelingen voor ouderen met kinderen. Het aantal kindregelingen wordt verlaagd van elf naar vier. Dat levert een bezuiniging op van 500 miljoen euro. GroenLinks en SP zien niets in het wetsvoorstel. Zij willen dat kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt. Dat zou veel geld opleveren.

Ook het CDA wijst de ingrepen af. Deze partij stelt voor de bezuinigingen deels terug te draaien, maar krijgt daarvoor geen meerderheid. Het kabinet sloot eind vorig jaar een akkoord over de bezuiniging op de kindregelingen met de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Het wetsvoorstel kan daardoor op brede steun rekenen, ook in de Senaat, waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X