Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Veel fouten in premiebeschikking Belastingdienst

De beschikking 'Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingkas' die de Belastingdienst eind december naar werkgevers heeft gestuurd zorgt voor grote verwarring. Dit komt doordat veel beschikkingen niet kloppen of onvolledig zijn. Een ander verwijt dat wordt geuit is dat de beschikking zeer laat is verzonden waardoor werkgevers worden gedwongen snel te handelen. Dit constateert VSZ Assuradeuren.

Gaston Merckelbagh, algemeen directeur bij VSZ Assuradeuren: ‘Veel ondernemers zitten met de handen in het haar. De realiteit is dat veel beschikkingen niet kloppen. Zo staan er bijvoorbeeld premies vermeld voor WGA vast en ZW flex terwijl het bedrijf Eigenrisicodrager is, is de beschikking van het nieuwe loonheffingsnummer voor de verloning van de Ziektewet afgegeven op een andere sector dan de huidige sector of is het bedrijf ten onrechte niet aangemerkt als Eigenrisicodrager Ziektewet. Wij roepen adviseurs en werkgevers op direct de beschikking te controleren. In samenwerking met Acture hebben wij een centraal contactpersoon bij de Belastingdienst die we dagelijks een update sturen met verzoek om correctie.’

Merckelbagh vervolgt: ‘Onze telefoon staat roodgloeiend met vragen over de beschikking. We constateren ook een enorme toename aan aanvragen eigenrisicodragerschap van Ziektewet. Adviseurs hebben hun handen vol om de adviesverzoeken goed te handelen. Eigenrisicodragen biedt naar ons idee dan ook alleen maar voordelen. Het hebben van grip en in control zijn, door een effectievere private uitvoering, resulteert in financiële voordelen. Het zou wel fijn zijn als de Belastingdienst dan alles op orde heeft en meewerkt.’

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X