Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen succes verwacht van Europees beroep tegen discriminatie particulier vermogen

Experts zijn verbaasd over het beroep dat de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de uitspraak van de Hoge Raad over mogelijk onterechte discriminatie van particuliere vermogens in de erf- en schenkbelasting. Dat meldt de Telegraaf. De Hoge Raad heeft namelijk een heldere beslissing genomen in deze zaak. Er is volgens de raad geen sprake van onterechte discriminatie, omdat de wet uitlegt dat verkrijgers van ondernemingsvermogen een hogere vrijstelling genieten omdat ondernemingen anders in liquiditeitsproblemen zouden kunnen komen.

Particulieren betalen bijna 1.000 euro om zich in te schrijven voor het collectief bezwaar. Deskundigen zoals hoogleraar notariële belastingen Hans Stubbé en hoogleraar mensenrechten Tom de Zwart twijfelen ernstig aan de slagingskans van het collectieve beroep bij het Europese hof. Volgens Stubbé is de stichting de enige winnaar, gezien het forse bedrag dat particulieren moeten betalen om mee te doen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X