Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hoger beroep in zaak over lagere uitkering voor Turkse weduwen

De Centrale Raad van Beroep behandelt vrijdag 17 januari het hoger beroep tegen een rechterlijke uitspraak over de nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen. De Sociale Verzekeringsbank heeft hun uitkeringen verlaagd op grond van de Wet woonlandbeginsel. Ten onrechte, oordeelde de Amsterdamse rechtbank in augustus vorig jaar.

Wet
Het woonlandbeginsel, ingevoerd in 2012, bepaalt dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de ontvanger woont. In verband daarmee heeft de Sociale Verzekeringsbank, die de Algemene Nabestaandenwet (ANW) uitvoert, de uitkering van Turkse weduwen vorig jaar vastgesteld op 60 procent van het oude bedrag.

Internationale afspraken
De Amsterdamse rechtbank oordeelde dat de nabestaandenuitkering van weduwen in Turkije niet mag worden verlaagd vanwege het feit dat zij daar wonen (ECLI:NL:RBAMS:2013:5315). Dat is volgens de rechtbank in strijd met afspraken tussen Turkije en de Europese Unie, het zogenoemde Associatierecht. De Sociale Verzekeringsbank bestrijdt dat en voert in hoger beroep ook aan dat de ANW een uitkering biedt op het niveau van het sociaal minimum; de weduwen hebben volgens SVB jarenlang een voordeel genoten, dat met ingang van 2013 is komen te vervallen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X