Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Eerste zaak ingediend bij de eKantonrechter

Voor het eerst is een zaak digitaal via de eKantonrechter ingediend. Het betreft een zaak over een gebrek aan een woning. Eind februari is de mondelinge behandeling in de rechtbank Oost-Brabant. De voordelen van een zaak via de eKantonrechter voeren zijn het gemak van een digitale procedure en de snelheid van de rechtsgang. Binnen 8 weken na indiening van het verzoekschrift is er een uitspraak.

Sinds kort is het mogelijk vanuit het hele land bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam een juridische procedure digitaal te voeren. Dat wil zeggen dat stukken digitaal kunnen worden ingediend en dat de partijen het verloop van de procedure online kunnen volgen. De mondelinge behandeling van de zaak blijft gehandhaafd.

Rechtsbijstandsverzekeraars
Vooralsnog staat de eKantonrechter alleen open voor rechtsbijstandsverzekeraars, die ook nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de procedure. Het is de bedoeling de procedure in de loop van dit jaar ook toegankelijk te maken voor andere doelgroepen, waaronder advocaten, overige bedrijven en burgers.

Eenvoudige geschillen
Alleen eenvoudige geschillen tussen burgers, tussen bedrijven of tussen burgers en bedrijven lenen zich voor de eKantonrechter. In de praktijk betekent dit dat de eKantonrechter vooral huur-, arbeids- en civiele zaken behandelt met een belang van minder dan 25.000 euro. Complexe zaken lenen zich er niet voor, omdat dan vaak getuigen moeten worden gehoord of uitvoerig onderzoek moet worden gedaan naar de feiten.
De rechter beslist of een geschil zich voor de eKantonrechter leent. Als het te complex is kan de zaak via een papieren procedure worden voorgelegd aan de kantonrechter. Overigens geldt dat beide partijen (dus zowel verzoeker als verweerder) moeten instemmen met een digitale afhandeling door de eKantonrechter. Hoger beroep in deze procedure is niet mogelijk.

Vernieuwingsprogramma
De eKantonrechter is het eerste concrete project in het grootschalige vernieuwingsprogramma van de rechtspraak dat vorig jaar is gestart. Zie voor meer informatie over dit programma het themadossier Modernisering rechtspraak op rechtspraak.nl.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X