Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Duitse tegemoetkoming voor premie AWBZ en bijdrage Zvw

Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV), voor de premie AWBZ en de bijdrage Zvw die u in Nederland hebt betaald.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de DRV. U kunt het aanvraagformulier ook bij de DRV aanvragen.

U krijgt automatisch bericht van de DRV
Hebt u premie AWBZ en bijdrage Zvw betaald over uw pensioen uit Duitsland? En hebt u een tegemoetkoming (Zulage) van de DRV aangevraagd? Dan hoeft u verder niets te doen. Wij geven elk kwartaal automatisch aan de DRV door hoeveel premie AWBZ en bijdrage Zvw u over uw Duitse pensioen hebt betaald. De DRV berekent dan uw tegemoetkoming en betaalt die aan u uit.

Let op! Wij geven uw gegevens alleen door aan de DRV als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt over het kalenderjaar een aangifte ingediend.
  • U hebt uw pensioen uit Duitsland in de juiste rubriek en volledig aangegeven.
  • U hebt een definitieve aanslag ontvangen.
  • U hebt een aanslag met premie volksverzekeringen ontvangen.
  • U hebt een aanslag bijdrage Zvw ontvangen.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan geven wij aan de DRV door dat u géén premie AWBZ en/of bijdrage Zvw over uw pensioen uit Duitsland hebt betaald. U ontvangt dan over dat kalenderjaar géén tegemoetkoming.

Hebt u vragen over de hoogte van uw tegemoetkoming?
Hebt u vragen over de hoogte van uw tegemoetkoming van de DRV? Neem dan contact op met de DRV.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X