Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wet basisregistratie personen (BRP) treedt op 6 januari 2014 in werking

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) treedt op 6 januari 2014 in werking. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit besloten op advies van de betrokken partijen.

De minister acht het van groot belang dat de wet goed en zorgvuldig kan worden uitgevoerd door gemeenten en aangewezen bestuursorganen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt het sofinummer definitief, wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en worden de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X