Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Voorwaarden kinderbijslag

Iedereen die in Nederland woont of in loondienst is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag voor de kinderen die tot zijn huishouden behoren. Het bedrag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de situatie.

Voor wie?
In het algemeen hebben alle inwoners van Nederland zonder meer recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 16 jaar. Voor kinderen van 16 jaar en ouder en niet-thuiswonende kinderen onder de 16 jaar zijn de eigen inkomsten van het kind van belang. In uitzonderingsgevallen moeten ouders aantonen dat zij een bepaald bedrag uitgeven aan het levensonderhoud van een kind.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding. U bent echter vrij in de besteding en hoeft hier ook geen verantwoording over af te leggen. Indien nodig of gewenst kunt u deze inkomensaanvulling dus ook gebruiken voor andere uitgaven, zoals boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting.

Onafhankelijk van uw inkomen
Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:
Hoe kunt u het aanvragen?
Nadat u aangifte hebt gedaan van de geboorte van uw kind, geeft de gemeente uw gegevens en die van uw kind door aan de Sociale Verzekeringsbank. Als het uw eerste kindje is, krijgt u van hen een aanvraagset thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren. Als u al een kind heeft, krijgt u alleen een brief met informatie over uw kinderbijslag.

De Sociale Verzekeringsbank keert uit
Meer informatie vindt over de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert en het bedrag uitkeert. U vindt hier bijvoorbeeld de precieze bedragen en betaaldagen. Ook kunt u via de website wijzigingen doorgeven of vragen stellen. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, u ontvangt het bedrag steeds na afloop van het kwartaal. Als u meer kinderen heeft, worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

Als uw kind 6 jaar wordt, wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd. Dit is ook het geval bij de 12e verjaardag.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X