Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Koningin Máxima zo nodig regentes

Koningin Máxima wordt zo nodig regentes van het Koninkrijk. Dat is vanmiddag tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal besloten. De leden van Eerste en Tweede Kamer zijn speciaal voor deze gelegenheid in een verenigde vergadering bij elkaar gekomen in de Ridderzaal.

Als Prinses Amalia door erfopvolging Koningin wordt en nog geen 18 jaar is, neemt Koningin Máxima haar taken over. Mocht Koningin Máxima eerder al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima. Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht. Dit college van vijf leden bestaat onder meer uit de vice-president van de Raad van State (tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X