Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Familie en fiscus in 2014: alle veranderingen

Er vloeit meer geld naar kinderopvangtoeslag. De plannen voor invoering van een sociaal leenstelsel zijn uitgesteld. En ook komend jaar kun je voordelig schenken voor de aankoop of verbouwing van een woning.

Hoe ziet 2014 eruit op fiscaal en familiegebied?
Heel 2014 kun je nog gebruik maken van een verhoogde belastingvrije schenking voor de aankoop of verbouwing van een woning. Verder komt er extra geld beschikbaar voor kinderopvangtoeslag en hoeft voor een periodieke gift geen notaris meer te worden ingeschakeld. Wat brengt 2014 op fiscaal gebied?

Giften
Wie geld doneert aan een goed doel, kan een deel van dit bedrag aftrekken, mits het totale bedrag aan giften hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen (de totale inkomsten van jou en je partner, min eventuele aftrekposten), met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften moet je nu nog bij een notaris laten vastleggen, maar vanaf 1 januari hoeft dat niet meer: je mag dan ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen.

Schenken
Je mag je kind elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Komend jaar bedraagt de vrijstelling 5.229 euro. Daarnaast mag je je meerderjarige kind eenmalig een verhoogd bedrag belastingvrij schenken. Dat wordt komend jaar 25.096 euro. Voor overige schenkingen, bijvoorbeeld aan een kleinkind, geldt komend jaar een vrijstelling van 2.092 euro.

Verhoogde schenking
Ouders konden hun kind van 18 tot 40 jaar tot voor kort eenmalig 51.407 euro belastingvrij schenken, als dat geld werd besteed voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling is onlangs tijdelijk opgehoogd tot 100.000 euro. Van deze mogelijkheid kun je ook komend jaar nog gebruik maken. Deze verhoogde vrijstelling is niet beperkt is tot ouder en kind. Ook geldt er geen leeftijdsgrens meer. Het geld moet wel worden aangewend voor de aankoop van een woning, verlaging van een hypotheek, financiering van een verbouwing of afkoop van erfpacht. Let wel op: heeft je kind al gebruik gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet je dit bedrag aftrekken van de nieuwe vrijstelling van 100.000 euro.

Erven
De vrijstelling voor de erfbelasting wordt komend jaar iets verhoogd. De grens voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende gaat omhoog naar 627.367 euro (tegen 616.880 euro nu). Kinderen en kleinkinderen worden voor 19.868 euro vrijgesteld (nu nog 19.535 euro). Voor ouders ligt de grens op 47.053 euro (tegen 46.266 euro nu) en voor overige erfgenamen op 2.092 euro (nu nog 2.057 euro). De grens van de eerste schijf voor de erfbelasting daarentegen gaat komend jaar omlaag van 118.254 euro naar 117.214 euro. Over het bedrag bovenop de vrijstelling betalen kinderen in deze schijf 10 procent, kleinkinderen 18 procent en overige erfgenamen 30 procent. Voor de tweede schijf liggen de tarieven hoger: kinderen betalen over deze schijf 20 procent, kleinkinderen 36 procent en overige erfgenamen 40 procent.
Kinderbijslag
Eerdere kabinetsplannen om de kinderbijslag voor kinderen vanaf zes jaar stapsgewijs omlaag te brengen gaan niet door. Er komt dus geen uniform bedrag voor alle minderjarige kinderen. De hoogte van de kinderbijslag blijft komend jaar gelijk. Voor elk kind van 0 tot en met 5 jaar ontvang je 191,65 euro per kwartaal. Voor een kind tussen de 6 en 12 jaar moet je rekenen op 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar op 273,79 euro.

Studiefinanciering
De plannen voor invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterfase zijn uitgesteld.

Kinderopvangtoeslag
In het Begrotingsakkoord van afgelopen najaar is besloten dat er 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor kinderopvangtoeslag, om de druk voor midden- en hogere inkomens te verlagen. Ouders die 47.812 euro of meer verdienen, krijgen een hogere bijdrage voor het kind dat de meeste opvanguren geniet. En ouders met een inkomen vanaf 103.547 euro kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. Zij krijgen 18 procent van de kosten vergoed (tot het maximumuurtarief). Benieuwd hoeveel toeslag je komend jaar krijgt? Klik dan op deze site.

Kinderopvang: uurprijs
De maximumuurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) wordt geïndexeerd. Komend jaar bedraagt dit tarief 6,70 euro voor opvang in het kinderdagverblijf (was 6,46 euro). Voor buitenschoolse opvang wordt het uurtarief 6,25 euro (nu nog 6,02 euro). En voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 5,37 (tegen 5,17 euro in 2013). Vergeet met het oog op deze verhoging niet de actuele uurtarieven die jij betaalt door te geven aan de Belastingdienst.

Kinderopvang: aanvraag
Vanaf 1 januari is het mogelijk om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. Dit kan tot drie maanden voor het moment van de aanvraag. Als je bijvoorbeeld in augustus 2014 kinderopvangtoeslag aanvraagt, heb je dus nog recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 mei.

Rekeningnummer
Sinds 1 december is het niet meer mogelijk om toeslagen op verschillende rekeningnummers te ontvangen. De Belastingdienst maakt voortaan gebruik van één bankrekeningnummer.

Boetes
Net als in 2013 kan de boete bij fraude met kinderopvangtoeslag oplopen tot 100 procent van het fraudebedrag. Wie opnieuw fraudeert, wordt voor maximaal vijf jaar uitgesloten van kinderopvangtoeslag. Verder kun je rekenen op een hogere boete als je een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeeft.

Zorgtoeslag
De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor zorgverzekeringen. Zo gaat de maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag omlaag. Bij alleenstaanden ligt de grens straks op 28.482 euro (nu is dat nog 30.939 euro). Voor mensen met een partner mag het gezamenlijk inkomen niet boven de 37.145 euro uitkomen (tegen 42.438 euro nu). Sinds 2013 geldt er ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag. Het vermogen waarbij je nog recht hebt op deze fiscale tegemoetkoming mag komend jaar niet hoger zijn dan het heffingvrij vermogen plus 81.360 euro.

Huurtoeslag
De bijdrage van de overheid aan de huur verandert komend jaar niet. De huurtoeslag wordt rechtstreeks op de rekening van de huurder gestort.

Kindgebonden budget
Sinds 2013 krijgen ouders met veel vermogen geen kindgebonden budget meer. De grens komt in 2014 te liggen op het heffingvrij vermogen plus 81.360 euro. Is jouw vermogen hoger, dan vis je dus achter het net.

Heffingvrij vermogen
Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heb je recht op een heffingvrij vermogen. Dit bedraagt ook komend jaar 21.139 euro. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingsvrij vermogen.

Belasting- en invorderingsrente
De belasting- en invorderingsrente gaan vanaf 1 april omhoog naar minimaal 4 procent. Tot die tijd geldt nog het tarief van 3%.

Groene beleggingen
Wie groen spaart of belegt mag gebruik maken van een aanvullende heffingskorting, een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Deze bedraagt ook komend jaar 0,7 procent van het bedrag dat hiervoor is vrijgesteld in box 3.

Accijns op alcohol en tabak
De accijnzen op alle alcoholhoudende producten gaan vanaf 1 januari met 5,75 procent omhoog. Voor standaard bier betaal je straks 0,38 euro accijns per liter. De accijnzen op sigaretten en shag worden later in het jaar (op 1 april) aangepast.

Postzegels
De prijzen van postzegels gaan vanaf januari wederom omhoog. Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met 4 cent naar 64 cent. Verder vervalt de categorie 250-500 gram. De nieuwe categorie bedraagt 250 tot 2000 gram en hiervoor moet je 3,84 euro neertellen. Ook voor internationale post verandert er wat. De zones Europa en Wereld worden samengevoegd tot één zone (Internationaal). Hiervoor geldt een basistarief van 1,05 euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X