Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Door fouten bij hulp-bij-aangifte service Belastingdienst extra vervoerskostenaftrek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een vrouw en haar echtgenoot € 7.000 extra aan vervoerskosten mogen aftrekken door de fout die een belastingambtenaar heeft gemaakt bij de hulp-bij-aangifte service.

De vrouw heeft samen met haar echtgenoot twee kinderen die allebei autistisch zijn. Deze kinderen volgen speciaal onderwijs en dagelijks therapie. De kinderen worden met de auto en de scooter gebracht en gehaald. In het kader van de hulp-bij-aangifte service vult een belastingambtenaar de aangifte van de vrouw in. De ambtenaar gaat in de aangifte uit van een te hoge kilometerprijs (€ 0,30 in plaats van € 0,10) waardoor de aftrekpost fors te hoog is. In geschil is of de vrouw zich met succes beroept op het vertrouwensbeginsel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de vrouw en haar echtgenoot € 7.000 extra aan vervoerskosten mogen aftrekken door de fout die een belastingambtenaar heeft gemaakt bij de hulp-bij-aangifte service. Uit een persbericht van het ministerie van Financiën (27 mei 1997, nr. 97/095) leidt de rechtbank af dat een belastingplichtige die te goeder trouw is er vanuit mag gaan dat de aangifte wordt gevolgd, wanneer de gebruikelijke mededeling achterwege blijft dat de aangifte nog het reguliere selectie- en beoordelingstraject zal doorlopen. Nu de vrouw en haar echtgenoot stellig en geloofwaardig hebben verklaard dat er geen mededeling is gedaan, slaagt hun beroep op het vertrouwensbeginsel.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X