Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst gaat informatieverstrekking over eigenwoningregeling verbeteren

De Belastingdienst gaat de informatieverstrekking over de eigenwoningregeling verbeteren. Dit meldt minister Stef Blok vanWonen en Rijksdienst mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Blok deelt daarin ondermeer mee dat de Belastingdienst de informatieverstrekking gaat verbeteren door de informatie op de website gerichter op de volgende wijze aan te bieden:
  • Het uitwerken van de fiscale gevolgen van aansprekende en relevante voorbeelden, zoals de eerste aankoop van een woning, verhuizing naar een tweede woning, partnerschap of huwelijk en scheiding.
  • Informatie geven over welke gegevens belastingplichtigen nodig kunnen hebben om hun fiscale positie te bepalen (zoals de hoogte van de eigen-woningschuld, de maximale looptijd
  • Het ontwikkelen van een praktische rekenhulp waarmee de hoogte van de (bestaande) eigenwoningschuld bepaald kan worden.
  • Stuurvragen opnemen die de belastingplichtige via een doorklikststeem leiden naar de voor hem relevante informatie.
De Belastingdienst streeft ernaar dat deze extra informatie zoveel mogelijk op 1 maart 2014 bij de aangiftecampagene inkomstenbelasting 2013 op de website beschikbaar is. Indien de burger niet kan vinden wat hij zoekt kan hij vragen telefonisch of schriftelijk voorleggen aan de Belastingdienst.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X