Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden in Duitsland

In een nota van wijziging bij het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe belastingverdrag met Duitsland (Trb. 2012, 123) treft Staatssecretaris Weekers van Financiën een overgangsregeling voor in Duitsland wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen (Kamerstukken II 2013/14, 33615, nr 5 en 6).

De overgangsregeling die gedurende zes jaar geldt betekent dat op deze pensioenen tijdelijk een lager belastingtarief van toepassing is. Als een belastingplichtige na het sluiten van het nieuwe belastingverdrag op 12 april 2012 inwoner van Duitsland is geworden, komt deze niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

Ook afkoopsommen van lijfrenten en pensioenen vallen niet onder de overgangsregeling. De pensioenen en dergelijke inkomsten moeten wel vóór de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag reeds zijn ingegaan. Sociale zekerheidsuitkeringen vallen niet onder de overgangsregeling, maar tellen wel mee voor de € 15.000-grens. Volgens het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gaan gepensioneerden met een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering van in totaal meer dan € 15.000 belasting betalen in de bronstaat. Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland moet nog worden goedgekeurd door het parlement en zal naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treden. De staatssecretaris heeft ook de nota naar aanleiding van het verslag bij het goedkeuringswetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X