Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Heeft u het vermoeden dat uw AWBZ-nota niet klopt?

De Nederlandse Zorgautoriteit roept (vertegenwoordigers van) cliënten en cliëntenraden op om vermoedens van onjuiste declaraties in de AWBZ te melden. Twijfelt u of uw thuiszorgnota klopt of heeft u het vermoeden dat u onterecht of te veel moet bijbetalen voor AWBZ-zorg in uw verzorgings- of verpleeghuis? Heeft u dit al aangekaart bij de organisatie of het zorgkantoor maar krijgt u geen respons? Meld het ons dan. Wij kunnen het zorgkantoor in uw regio aanspreken om de meldingen goed af te handelen.

Vorig jaar ontving de NZa een aantal meldingen van vermoedelijke misstanden met declaraties in de thuiszorg. Twee daarvan zijn nu in onderzoek bij het FIOD en het OM. Ook de Consumentenbond ontving vermoedens van misstanden in de AWBZ, hier ging het om bijbetalingen in verzorgings- en verpleeghuizen. De NZa heeft de zorgkantoren opgedragen om de meldingen van de Consumentenbond na te trekken. Als zorgorganisaties onjuist declareren, moet het zorgkantoor hier tegen optreden.

Eitel Homan, lid van de Raad van Bestuur van de NZa: "We kijken extra naar de AWBZ de komende tijd en met name naar de zorgkantoren. Zij zijn een spil in het opsporen van mogelijke fraude. Zij zien precies wat instellingen declareren en kunnen patronen ontdekken. Zo kunnen zij via controle achteraf misstanden aanpakken, maar ook vooraf via de inkoop van zorg besluiten minder of geen zorg in te kopen bij AWBZ-instellingen of thuiszorgorganisaties die niet correct declareren. "

Heeft u een melding over zorg uit de AWBZ? U kunt allereerst een melding doen bij de organisaties zelf en de cliëntenraad om raad vragen. Komt u er met de organisatie of cliëntenraad niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het zorgkantoor. Ook de NZa ontvangt in dat geval graag uw melding, zodat wij goed toezicht kunnen houden op de manier waarop de zorgkantoren en de zorgaanbieders uw klachten oplossen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X