Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst mag inkomen vrijesectorhuurders niet delen

De Belastingdienst mag geen inkomensgegevens van huurders in de vrije sector aan verhuurders geven. Dat zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Brenninkmeijer zegt tientallen klachten en signalen te hebben ontvangen van huurders die in hun privacy zijn aangetast, doordat hun inkomensgegevens met de verhuurder zijn gedeeld. Volgens de ombudsman moet de Belastingdienst de huurder op de hoogte stellen als de verhuurder om inkomensgegevens vraagt.

Inkomen
Sinds de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 mag de verhuurder het inkomen van de huurder opvragen bij de Belastingdienst. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de toegang tot deze gegevens beperkt blijft tot sociale huurwoningen. Verhuurders in de vrije sector zouden geen inzicht in deze gegevens mogen krijgen. Brenninkmeijer doet de aanbeveling oneigenlijk gebruik van het bestand te bestraffen met een boete.

Klacht
Vrijesectorhuurders die klaagden bij de Belastingdienst kregen enkel algemene informatie. De ombudsman vindt dat de Belastingdienst op de klacht had moeten ingaan. De Belastingdienst wilde tegenover NU.nl nog niet reageren.

Huur
De inkomensafhankelijke huurverhoging is bedoeld om scheefwonen tegen te gaan. Nederlanders die een sociale huurwoning huren en een inkomen boven de 33.614 euro hebben, kunnen een extra huurverhoging krijgen. Er wordt gesproken van een vrijesectorwoning indien de huur hoger ligt dan de liberalisatiegrens, die voor 2013 op 681,02 euro is vastgesteld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X