Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 15 oktober het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 wijzigt verschillende belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen (met inbegrip van enkele belastingwetten die gelden in Caribisch Nederland). Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. Het wetsvoorstel bevat technische en redactionele wijzigingen.

Meer inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere het verlaagde btw-tarief voor isolatie, renovatie en herstel woningen dat tijdelijk kan worden toegepast. De fondswervingsgrens van € 31.765 per jaar in de omzetbelasting wordt verhoogd naar € 50.000. De kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken. Het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt verduidelijkt. De renseigneringsverplichtingen in de Successiewet worden uitgebreid en meer uitvoerbaar gemaakt.

Het voorstel (EK 33.637) was op 19 september 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X