Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Terugschroeven gaswinning Groningen kan goed zijn voor offshore productie

Het terugschroeven van de gaswinning in Groningen zou een positief effect kunnen hebben op de productie van kleine gasvelden in de Noordzee. "De dynamiek verandert als de productie cap wordt vergroot", aldus Lennert Koch, senior analyst Europa van energieconsultant Wood Mackenzie dinsdag op de Offshore Energy conferentie 2013.

Met een lagere productie uit Slochteren zou Gasterra, dat handelt in aardgas en een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse gasvoorziening, mogelijk een beroep moeten doen op gas uit Rusland, waardoor de gasprijs opgedreven wordt. "Dat kan goed zijn voor offshore productie", zo legde Koch uit tijdens een presentie. Toch zou een besluit om de gaswinning in Groningen terug te schroeven vanwege de aardbevingen die daardoor ontstaan, "hoe je het ook went of keert slecht getimed zijn", omdat de opbrengsten uit aardgaswinning van groot belang zijn voor de economie, zeker in deze tijd waarin we in financieel in zwaar weer zitten, aldus Koch.

Naar aanleiding van het toenemend aantal aardbevingen in Groningen, en de schade die daarmee wordt veroorzaakt, is minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) dit jaar elf onderzoeken gestart naar de gevolgen van gaswinning in Groningen, en naar verwachting komt hij naar aanleiding van de uitkomsten daarvan, in december met een besluit over toekomstige productie in het Groninger veld. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde Kamp in januari van dit jaar om de productie zo snel en zo veel als mogelijk terug te brengen.

Van het Groninger gasveld, dat tot de tien grootste gasvelden van de wereld behoort, is inmiddels tweederde geproduceerd. De Nam, die het veld vond en verantwoordelijk is voor het gebruik, verwacht nog zo’n vijftig jaar gas uit dit veld te blijven produceren. Alleen wel in steeds kleinere hoeveelheden en vanaf rond 2020 niet meer in wisselende hoeveelheden (bijvoorbeeld door een wisselende gasvraag). Want naarmate de gasvoorraad in het Groningenveld afneemt, daalt ook de druk in het veld.

Door de productie uit kleine velden op zee te maximaliseren, onder meer door nieuwe technieken zoals foaming en gebruik van seismologische kennis, wordt een deel van de teruglopende productie in de toekomst opgevangen, maar ook het omstreden schaliegas zou een bijdrage moeten leveren aan de gasvoorziening in Nederland in de toekomst, zo betoogden onder meer Energie Beheer Nederland, maar ook Alexander van Noort, general manager voor Nederland en Denemarken bij Schlumberger tijdens de conferentie. Van Noort stelde dat schaliegas een noodzakelijk onderdeel vormt voor de ontwikkeling van olie in gas in onze regio. "We moeten onderzoeken of dat economische haalbaar is", aldus Van Noort.

Als het om schaliegas, maar ook om de effecten van de gaswinning in Groningen gaat, heeft de olie- en gasindustrie op dit moment de publieke opinie tegen. Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken), zag zich onlangs genoodzaakt een besluit over de winning van schaliegas in Nederland op de lange baan te schuiven, onder druk van de commissie voor de Milieueffectrapportage en groeiende maatschappelijke weerstand.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X