Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Niet aannemelijk dat rentebetalingen op hypothecaire schuld zien op hoofdverblijf

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat rentebetalingen op een hypothecaire schuld zien op zijn hoofdverblijf. Derhalve heeft belanghebbende geen recht op een aftrek van (negatieve) inkomsten uit eigen woning. Voorts maakt belanghebbende niet aannemelijk dat hij op de datum van de rangschikking, ingevolge artikel 10.9, lid 2 van de Wet IB 2001, van een landgoed van een vennootschap, waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit ingevolge de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen, nog aandeelhouder was van die vennootschap.

Derhalve heeft belanghebbende, die ook niet aannemelijk maakt dat ter zake van de bepleite aftrekpost betalingen zijn gedaan, geen recht op een aftrek in verband met fiscale transparantie van de vennootschap. Verder bepleit belanghebbende tevergeefs een aftrek van vrijwillig betaalde premies AOW omdat de Wet IB 2001 niet voorziet in een aftrek van dergelijke betalingen. Tenslotte maakt belanghebbende niet aannemelijk dat in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft premie Anw geheel of gedeeltelijk is betaald of geheel of gedeeltelijk is verrekend, ter beschikking is gesteld dan wel rentedragend is geworden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X