Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Invoering sociaal leenstelsel vrijwel zeker van de baan

De invoering van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs is vrijwel zeker van de baan. Door het begrotingsakkoord tussen kabinet en oppositie heeft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) het zicht verloren op een meerderheid in de Eerste Kamer omdat GroenLinks het plan niet ondersteunt. "Wij houden vast aan de wensen die we eerder op tafel hebben gelegd", zegt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. "En daar zien wij geen geld voor in het akkoord."

BUSSEMAKER AFHANKELIJK VAN D66 EN GROENLINKS
Het kabinet wil het huidige stelsel van studiebeurzen vervangen door een systeem waarin het volledige bedrag geleend wordt en later naar draagkracht terugbetaald. Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In het begrotingsakkoord van vrijdag staat 650 euro miljoen extra voor onderwijs, maar GroenLinks, dat het akkoord niet tekende, houdt nu vast aan zijn aanvullende eisen zoals een lager collegegeld en behoud van de ov-jaarkaart voor studenten.

'AANVULLENDE EISEN TEN KOSTE VAN INVESTERINGEN'
Bussemaker benadrukt dat aanvullende eisen zoals een hogere aanvullende beurs ten koste gaan van extra investeringen. De bij het akkoord betrokken oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP, hebben ook bezwaren tegen het leenstelsel die niet met gesloten beurs kunnen worden weggenomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X