Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst op de vingers getikt door ombudsman

In verband met een niet betaalde belastingschuld heeft de Belastingdienst loonbeslag gelegd onder de werkgever van verzoeker. Hierbij heeft de Belastingdienst zijn beslagvrije voet te laag vastgesteld. Verzoeker heeft in eerste instantie telefonisch verzocht om correctie van zijn beslagvrije voet. Omdat de Belastingdienst geen gehoor gaf aan zijn verzoek heeft hij meerdere malen schriftelijk verzocht om correctie van zijn beslagvrije voet met volledig terugwerkende kracht. De Belastingdienst was enkel bereid om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te herstellen tot het moment dat hij zijn eerste brief had gestuurd.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst met zijn handelswijze het vertrouwen van de burger heeft geschonden. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst al het mogelijke doet om hem een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet te garanderen. Door dit niet te doen ondermijnt de Belastingdienst de bescherming die de beslagvrije voet moet bieden. Daarmee heeft de Belastingdienst gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

De Nationale ombudsman heeft met instemming ervan kennis genomen dat de Belastingdienst de beslagvrije voet alsnog met terugwerkende kracht tot en met december 2012 zal herstellen. Tevens heeft de Nationale ombudsman met instemming ervan kennisgenomen dat het Ministerie van Financiën bij de eerstvolgende aanpassing van de Leidraad Invordering 2008, die is voorzien per 1 januari 2014, aandacht zal besteden aan het herstel van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X