Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bezuinigingspakket tekent zich af

Over de maatregelen die op tafel liggen bij de begrotingsonderhandelingen wordt steeds meer duidelijk. Zo wordt voor onderwijs meer geld uitgetrokken; meer leraren moeten leiden tot kleinere klassen. En er wordt minder bezuinigd op kindregelingen zoals de kinderbijslag. Het zijn wensen die D66, ChristenUnie en SGP op tafel hebben gelegd bij minister Dijsselbloem van Financiën. Hij leidt namens het kabinet de gesprekken.

Sociaal akkoord
Er wordt ook gesproken over onderdelen uit het sociaal akkoord. Zo zou het voor grote bedrijven makkelijker worden om mensen te ontslaan. En bedrijven moeten eerder meer arbeidsgehandicapten aannemen, zodat er minder uitkeringen betaald hoeven worden. Verder wordt er gesproken over een maatregel die tot meer bestedingen en meer belastinginkomsten moet leiden: het vrijkomen van zogenoemd 'beklemd vermogen'. Beklemd vermogen is geld dat met een bepaald doel, bijvoorbeeld een oudedagsvoorziening, op een rekening staat of in een spaarproduct zit. Dat geld staat vast en daarover wordt een laag belastingtarief betaald. Het kabinet besloot eerder om stamrechtbv's te verbieden, waarin op deze manier ontslagvergoedingen werden ondergebracht.

Nivelleren afgezwakt
Voor de zuinigste auto's moet wegenbelasting betaald gaan worden en ook gaat de belasting op leidingwater omhoog. De extra belastingmaatregelen worden ingevoerd omdat de partijen hebben afgesproken dat de nivelleringsmaatregelen van het kabinet worden afgezwakt. Ook gaat er dus extra geld naar onderwijs en ondersteuning van gezinnen. Zo wordt er door de eisen van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor miljarden euro's heen en weer geschoven ten opzichte van de originele Prinsjesdagplannen. Coalitiepartijen VVD en PvdA willen ook met deze wijzigingen uitkomen op 6 miljard aan bezuinigingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X