Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Pensioen van Portugees niet in Nederland belast

Belanghebbende is woonachtig in Portugal. In geschil is of Nederland heffingsbevoegd is over de door belanghebbende ontvangen (particuliere) pensioenuitkering. Het geschil beperkt zich tot de vraag of het brutobedrag van de pensioenuitkering voor minder dan 90% in de belastingheffing van Portugal wordt betrokken.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende met de overgelegde Portugese belastingaanslag aannemelijk gemaakt dat zijn pensioeninkomsten niet voor minder dan 90% in de Portugese belastingheffing zijn betrokken. Nederland dient derhalve over het onderhavige tijdvak daarover van heffing af te zien.

Aan dit oordeel doet niet af dat, zoals de inspecteur heeft gesteld, de pensioeninkomsten mogelijk uiteindelijk slechts voor 35% worden belast, indien belanghebbende bijvoorbeeld in Portugal alsnog bezwaar zou maken, dan wel een suppletieaangifte zou indienen. Het is naar het oordeel van de rechtbank aan de inspecteur om die mogelijkheid te minimaliseren, bijvoorbeeld door in voorkomende gevallen spontaan informatie uit te wisselen met de Portugese autoriteiten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X