Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verzekering

Het CVZ ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ. Zo verzorgt het CVZ de administratie voor Nederlands gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden die in de Europese Unie en een aantal andere landen wonen of daarnaar toe willen verhuizen. Daarnaast is het de taak van het CVZ om onverzekerden een zorgverzekering te laten sluiten en om te zorgen dat wanbetalers alsnog hun premie betalen. Gemoedsbezwaarden en zorgverleners die hulp hebben geboden aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen onder voorwaarden hun kosten bij het CVZ declareren. Ten slotte verstrekt het CVZ uit het Zvf en AFBZ uitkeringen aan zorgverzekeraars en zorgkantoren voor de uitvoering van de Zvw en AWBZ.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X