Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verspilling bij de Belastingdienst

Iedereen moet zijn teveel ontvangen huursubsidie terugbetalen. Dat hoeft geen probleem te zijn, schrijft Herma Bogaards uit Soest. "Ik mag dat in vijf termijnen."

Maar wat gebeurt er vervolgens? "Verspilling! Eerst krijg ik een brief dat ik kan terugbetalen in vijf termijnen. Dan krijg ik een brief hoe ik kan terugbetalen. Dan ontvang ik de eerste brief met een acceptgiro, en deze krijg ik als ik er vijf maal over doe nog vier keer.

Wat kost dat wel niet, en dat voor ik nog maar één cent heb terugbetaald? En ik zal wel niet de enige zijn die dit overkomt. Zou een brief met daaronder een acceptgiro niet voldoende zijn en kan het kenmerk op de giro niet gewoon vijf keer gebruikt worden? Men bespaart heel wat kosten: acceptgiro, papier, print- en drukkosten, portokosten en de enveloppen!"

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X