Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overheid werkt samen met burgers en bedrijven aan minder regeldruk

Iedereen kan voortaan meedenken bij het maken van nieuwe wetten en regels. Ook worden bedrijven die regels goed naleven beloond met minder controles. Dat schrijft het kabinet 12 september 2013 aan de Tweede Kamer in een brief over het verlagen van de regeldruk.

Internetconsultatie
“Wetten en regels raken mensen, ondernemers en burgers staan het dichtst bij de praktijk", aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). "Hun inbreng kan wetsvoorstellen begrijpelijker maken en de werking van wet- en regelgeving verbeteren. Uiteindelijk kan dat de regeldruk die mensen ervaren verlagen.” Via www.internetconsultatie.nl wordt aan mensen gevraagd worden wat ze van een wetsvoorstel vinden en welke suggesties zij hebben.

Vanaf 2014 wordt internetconsultatie het uitgangspunt bij alle nieuwe wetten en regels. Er zijn uitzonderingen, zoals spoedwetten of fiscale voorstellen. Internetconsultatie is vanaf 2009 voor een aantal wetsvoorstellen al gestart. Sindsdien is 22.383 keer gereageerd op 250 voorstellen van nieuwe wet- en regelgeving. De consultatie duurt gemiddeld 4 weken.

Inspraak
Naast meer inspraak bij nieuwe wetsvoorstellen worden ondernemers die zich aan de regels houden beloond met minder regeldruk. Dat kan door inspecties bij hen te verminderen of te combineren. Toezichthouders kunnen zo hun aandacht concentreren op bedrijven die zich niet goed aan de regels houden.

Onnodige regels schrappen
Sinds eind 2010 is de regeldruk voor bedrijven al met bijna € 1 miljard verlaagd. De komende jaren wil het kabinet dit bedrag meer dan verdubbelen door onnodige regels te schrappen en wettelijke verplichtingen te versoepelen. Hierdoor besparen burgers en bedrijven samen € 2,5 miljard tot en met 2016.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X