Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Meer dan 6 miljoen bezoekers Mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl heeft sinds de start ruim 6 miljoen bezoekers getrokken. De site, die begin 2011 werd gelanceerd, geeft met één druk op de knop inzicht in pensioen en AOW. Sinds enige tijd is ook zichtbaar welk deel van het pensioen na echtscheiding naar de ex-partner gaat.

Voorzitter van Stichting Pensioenregister Francine Giskes: ‘De bezoekerscijfers geven aan dat het uitermate zinvol voor mensen is om te weten hoe het ervoor staat met hun pensioen. Mogelijk heeft dat ook te maken met de onzekerheid in deze tijd. Een jaar na de lancering telden we 3 miljoen bezoekers; nu ruim anderhalf jaar later al 6 miljoen.'

De site is feitelijk niet meer dan een portal. Nadat de bezoeker is ingelogd met zijn DigiD, haalt Mijnpensioenoverzicht.nl de informatie op uit de database van de diverse pensioenuitvoerders en van de Sociale Verzekeringsbank Eventuele verlagingen van pensioen zijn ook in Mijnpensioenoverzicht.nl verwerkt. Wie inlogt ziet niet alleen de brutobedragen, maar ook wat men er netto aan overhoudt. Na het raadplegen worden de gegevens op de website weer gewist.

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Met de site maakt de pensioensector het mogelijk dat elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht krijgt in zijn pensioen en AOW. De functie van Mijnpensioenoverzicht.nl is puur informatief: mensen weten met één druk op de knop hoe ze ervoor staan. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is voor de partner na overlijden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X