Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kinderbijslag al na kleuterleeftijd omlaag

Vanaf volgend jaar wordt de kinderbijslag voor kinderen ouder dan vijf jaar in stappen verlaagd, totdat er in 2016 nog maar één kinderbijslagbedrag is. Het aantal kindregelingen wordt door het kabinet teruggeschroefd en dit is één van de gevolgen daarvan. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord, maar is nu in een brief aan de Kamer uiteengezet door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Wat verandert er? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Voor alle ouders:
  • De kinderbijslag voor kinderen tussen de 6 en 17 gaat stapsgewijs omlaag, totdat het laagste niveau is bereikt in 2016
  • De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok) worden afgeschaft.
Voor alleenstaande ouders:
  • De aanvulling in de bijstand en de Algemene Nabestaanden Wet (Anw) voor alleenstaande ouders, de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten, de fiscale alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats krijgen alleenstaande ouders een bedrag van maximaal 2800 euro extra kindgebonden budget.
Voor ouders met kindgebonden budget:
  • In het kindgebonden budget wordt de inkomensgrens waarover het volledige bedrag wordt ontvangen, verlaagd naar de inkomensgrens die ook in de zorgtoeslag wordt gebruikt. Daartegenover staat dat in 2015 het bedrag voor het eerste kind met 29 euro wordt verhoogd en het bedrag voor het tweede kind zelfs met 1046 euro.
  • ​Het kindgebonden budget voor kinderen tussen de 12 en 17 gaat met 175 euro omhoog om de afschaffing van de gratis schoolboeken te compenseren.
Voor ouders met gehandicapte kinderen:
  • De Temoetkoming Ouders van Thuiswonende Gehandicapte Kinderen (TOG) wordt afgeschaft. Ouders krijgen in plaats daarvan extra kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X