Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Blauwe envelop Belastingdienst verdwijnt

Vanaf 2016 zal de aanslag inkomstenbelasting eerder vastgesteld worden. In de meeste gevallen zal dit ook de definitieve aanslag zijn. De blauwe envelop en voorlopige aanslag (VA) zullen vrijwel geheel verdwijnen. Deze week heeft staatssecretaris Weekers het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voorlopige aanslag verdwijnt
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de voorlopige aanslag na de aangifte in de regel verdwijnt en door één aanslag vervangen wordt. Belastingplichtigen kunnen voortaan tot 18 maanden na de aangifte via hun eigen belastingdomein de aanslag aanvullen ofwel herzien. Aanvullingen of wijzigingen worden dan niet meer als bezwaar behandeld. Ook is toegevoegd dat de opschorting van de uiterste termijn voor het vaststellen van de definitieve aanslag maximaal zes maanden kan duren.

Communicatie digitaal
De aanpassingen in de wet ondersteunen het streven om alle belastingbetalers een eigen berichtenbox te geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. "Hiermee zullen miljoenen blauwe enveloppen verdwijnen en wordt het verkeer tussen de burger en de Belastingdienst digitaal en informeler," aldus Weekers.

Navorderingstermijn
De navorderingstermijn voor mensen die te goeder trouw een fout maken, gaat van vijf jaar naar 3 jaar. Nieuw hierbij is echter dat de fiscus niet meer een ‘nieuw feit’ hoeft aan te voeren. Navordering is ook mogelijk als de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat een aanslag onjuist was. Mensen die te kwader trouw zijn, zullen langer achtervolgd worden. Hierbij zal de navorderingstermijn van vijf naar twaalf jaar gaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X