Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tientallen miljoenen EU-subsidie voor Nederlandse infraprojecten

Nederland krijgt dit jaar zeker 80 miljoen subsidie van Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo komt er Europees geld beschikbaar voor de planstudie naar de nieuwe grote Zeesluis te IJmuiden, voor de herontwikkeling van Station Amsterdam Zuid en voor een planstudie naar de spoorterminal voor Greenport Venlo. 

Het geld voor de Nederlandse projecten komt uit het Europese subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgedragen. De exacte toedeling is afhankelijk van definitieve subsidiebesluiten die in september worden vastgesteld.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met de bijdrage uit Brussel. “Europa onderstreept hiermee het grote belang van investeringen in infrastructuur voor de economie. De projecten die de Europese subsidie krijgen, zorgen ervoor dat we goederen en personen sneller, veiliger en duurzamer kunnen vervoeren. ”

Op het gebied van goederenvervoer komt 681.000 euro subsidie voor Greenport Venlo voor een planstudie naar een nieuwe railterminal, die een belangrijke link zal worden in het TEN-T spoornetwerk. Daarnaast komt er 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de overslagafhandeling bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte. Dit zorgt er voor dat er meer goederen via het water en spoor naar het achterland worden vervoerd.

Het Havenbedrijf Rotterdam krijgt 900.000 euro voor de realisatie van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS op het nieuwe spoor op Maasvlakte 2. Mitsui Rail Capital Europe B.V. krijgt een bijdrage van een miljoen euro voor het upgraden van goederenvervoerlocomotieven met ERTMS voor gebruik op TEN-T corridors. Ook komt er een subsidie van 36,8 miljoen euro om LNG-vervoer tussen Rotterdam en Gothenburg te stimuleren. Dit sluit aan op de doelstelling van de overheid om transport met schonere brandstoffen te laten plaatsvinden.

Het ministerie put voor projecten ook zelf uit de TEN-T gelden. Er komt een Europese bijdrage van 2,7 miljoen euro voor de tweede fase van de planstudie naar de nieuwe Zeesluis in IJmuiden. Voor het ICT-project ANNA van Rijkswaterstaat komt 18,5 miljoen euro beschikbaar. Het gaat hierbij om een internationaal ICT-systeem voor de stroomlijning van maritieme informatiestromen. Het RIS-verkeersmanagementproject voor de binnenvaart, waaraan IenM meewerkt, kan rekenen op een subsidie van 1,4 miljoen euro. Op het vlak van personenvervoer krijgt het project Zuidas-Dok 2,5 miljoen euro subsidie.

Nederland profiteert ook van subsidiebijdragen voor projecten die samen met andere landen worden uitgevoerd, Het gaat om de instelling van een Europees platform voor intelligente transportsystemen, een LNG Masterplan voor de Rijn, Main en Donau, de ontwikkeling van een rivierinformatiesysteem op de Westerschelde en een pilot voor LNG-infrastructuur voor scheepvaart op de Baltische Zee. Voor deze projecten is in totaal een kleine 72 miljoen euro beschikbaar.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X