Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Prejudiciële vragen over onbelaste vergoeding voor buitenlandse werknemers

De Hoge Raad heeft vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de 150-kilometergrens voor de toepassing van de 30%-regeling. Op grond van die regeling kan een Nederlandse werkgever een forfaitair bepaalde onbelaste vergoeding toekennen aan een uit het buitenland aangetrokken werknemer van kort gezegd 30% van het loon. Om onbedoeld gebruik tegen te gaan is die regeling per 1 januari 2012 aangescherpt in de zin dat alleen werknemers die op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens wonen er nog voor in aanmerking komen.

Werknemers die in een andere lidstaat binnen de 150 kilometer van de grens wonen kunnen alleen hun werkelijke kosten onbelast vergoed krijgen. Die werknemers worden hierdoor fiscaal anders behandeld dan EU-werknemers buiten die grens. In deze zaak gaat het - onder meer - om de vraag of die verschillende behandeling een verboden beperking van het vrije werknemersverkeer inhoudt. Omdat het antwoord op die vraag onzeker is, stelt de Hoge Raad nu vragen aan het Hof van Justitie.

In deze zaak heeft advocaat-generaal R.E.C.M. Niessen op 1 mei 2013 een conclusie genomen. De zaak is door de Hoge Raad versneld behandeld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X