Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst informeert verhuurders vrije sector

De Belastingdienst geeft, tegen de regels in, informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders in de vrije sector. Dat zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die de Belastingdienst daarover vragen heeft gesteld. Alleen verhuurders van sociale huurwoningen mogen het inkomen van (potentiële) huurders opvragen, om scheefhuren tegen te gaan.

Brenninkmeijer zegt dat hij klachten heeft binnengekregen van drie huurders van wie de Belastingdienst informatie over hun inkomen zou hebben prijsgegeven. De klagers vinden dat hun privacy is aangetast en dat de Belastingdienst niet goed heeft gereageerd op hun klachten.

Sociale huurwoningen
Verhuurders van sociale huurwoningen mogen informatie over het inkomen van huurders opvragen om te kunnen inschatten of zij tot de hogere of middeninkomens behoren. Als iemand een sociale huurwoning heeft, maar een gezinsinkomen hoger dan 34.229 euro per jaar, dan gelden er sinds deze zomer hogere percentages voor de maximale huurverhoging. De ombudsman wil weten of de Belastingdienst er bewust voor heeft gekozen om financiële informatie te verstrekken aan huurders in de vrije sector en wat eraan wordt gedaan om te voorkomen dat deze informatie wordt gegeven aan mensen die helemaal geen verhuurder zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X