Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Navordering wegens bankrekening in Zwitserland valt buiten EU-recht

Bij het aanhouden van tegoeden of effecten in een land dat niet tot de Europese Unie behoort, kan geen beroep worden gedaan op de vrijheid van kapitaalverkeer. Aldus oordeelde Rechtbank-Zeeland-West-Brabant onlangs.

Een man overlijdt in 2009. Zijn erfgenamen beroepen zich vervolgens op de inkeerregeling en maken melding van een bankrekening die de erflater in Zwitserland aanhield. De erfgenamen stellen dat de inspecteur bij het afwikkelen van het inkeerverzoek en het opleggen van de navorderingsaanslagen te weinig voortvarend heeft gehandeld.

Rechtbank-Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij het aanhouden van tegoeden of effecten in een land dat niet tot de Europese Unie behoort, geen beroep kan worden gedaan op de vrijheid van kapitaalverkeer. Aangezien ook voor het overige aan de voorwaarden wordt voldaan, geldt de verlengde navorderingstermijn onverkort. Voor het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar is de inspecteur geen dwangsom verschuldigd. De inspecteur heeft de gemachtigde vanwege de nog lopende onderhandelingen meegedeeld dat hij de ingebrekestelling als ingetrokken beschouwde. Aangezien de gemachtigde daar toen niet op reageerde, stelt de inspecteur terecht dat de ingebrekestelling is vervallen. Het beroep van de erfgenamen is ook voor het overige ongegrond.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X