Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Mantelzorgcompliment afgeschaft

Per 1 januari 2015 houdt het huidige mantelzorgcompliment op te bestaan. Dit blijkt uit de brief 'Versterken, verlichten en verbinden' van staatssecretaris Van Rijn (VWS) die afgelopen zaterdag naar de kamer is gegaan.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers, maar een financiële compensatie voor mantelzorgers ontbreekt in de nieuwe plannen. Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, vindt dat dit een taak van de rijksoverheid moet blijven, bij voorkeur via de belastingen of een subsidie.

Het huidige mantelzorgcompliment van € 200 per jaar is bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers én een tegemoetkoming in de kosten. Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar € 1.100 aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten.

Nu de trend is ingezet dat steeds meer zorg vanuit de landelijke AWBZ naar de gemeentelijke Wmo gaat, ligt het voor de hand dat ook gemeenten steeds meer voorzieningen treffen voor mantelzorgers. Op dit moment zijn gemeenten al verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mezzo is het met de staatssecretaris eens dat gemeenten wettelijk verplicht worden om mantelzorgers te waarderen en erkennen. Voor een verdere uitwerking hiervan gaat Mezzo met de VNG om tafel.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X